Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

3912 dfe5 500

wild-nirvana:

My parents in love on the beach in the 70’s

wezuwia
wezuwia
Wywołałeś we mnie taki pożar, że sama już nie wiem, co mam gasić najpierw: miłość czy nienawiść.
— Jarosław Borszewicz
4990 0349
Reposted fromLittleJack LittleJack viaOnly2you Only2you
0017 3207 500

setbabiesonfire:

triple-six-kicks:

"I don’t love him but he’s here and you aren’t"

If this doesn’t hit you like a ton of bricks then idefk

Reposted fromkulamin kulamin viaOnly2you Only2you

June 12 2017

wezuwia
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viaUbik Ubik
wezuwia
6900 1612
wezuwia

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagdziejestola gdziejestola
1762 1b55
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viancmsp ncmsp
wezuwia
Reposted frombluuu bluuu viancmsp ncmsp
wezuwia
0038 95b8
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence viancmsp ncmsp
wezuwia
0447 ac96
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viancmsp ncmsp

May 24 2017

wezuwia
Wojciech Weiss, Pocałunek na trawie (1899)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
wezuwia
8429 c909
Mark Demsteader
1796 f941
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
wezuwia
6441 b7cb 500

May 23 2017

wezuwia
9908 130d
Reposted fromfelicka felicka viaasylopath asylopath
wezuwia
9553 6769
Like how I miss you every waking moment
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaasylopath asylopath
wezuwia
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viakentoquer kentoquer
wezuwia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl