Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

wezuwia
Wojciech Weiss, Pocałunek na trawie (1899)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
wezuwia
8429 c909
Mark Demsteader
1796 f941
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
wezuwia
6441 b7cb 500

May 23 2017

wezuwia
9908 130d
Reposted fromfelicka felicka viaasylopath asylopath
wezuwia
9553 6769
Like how I miss you every waking moment
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaasylopath asylopath
wezuwia
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viakentoquer kentoquer
wezuwia
wezuwia
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation via12czerwca 12czerwca
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
wezuwia
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaszydera szydera

May 21 2017

2341 c263
wezuwia
8064 a5fc
Reposted frommefir mefir viamole-w-filizance mole-w-filizance
wezuwia
...no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromgoniewicz goniewicz via12czerwca 12czerwca
wezuwia
0462 cfef
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J vialady-fraser lady-fraser
wezuwia
1787 c243
Reposted fromspring-flow spring-flow via12czerwca 12czerwca

May 07 2017

wezuwia
5036 028c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaczinok czinok
wezuwia
8543 42d7
wezuwia
0625 dc58 500
Reposted byilovegreenWeroniikaaabsolutelyfuckingnot
wezuwia
0620 e7f2 500
Reposted bynonecares nonecares
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl